Kolo roku a přírody v nás

V rámci cyklu roku, jeho rytmů, tradic a svátků společně procházíme přírodou v jejích ročních obměnách, sledujeme aktuální přírodní děje a učíme se, jak je možné s nimi spolupracovat a tvořivě se na ně naladit. Cennými zdroji poznání na naší cestě kolem roku jsou nejen znalosti moderních přírodních věd, ale vycházíme i z dávné moudrosti a zkušenosti našich předků, kteří nám uchovali jedinečné obrazy spojení lidské duše s přírodou v lidovém umění, slovesnosti, tradicích a slavnostech, ze kterých je možno inspirativně čerpat a dále je rozvíjet.

   PODZIM

Září: Nádech podzimu (Barvy a vůně luk, Semínka země, Doteky lesa, Chutě zahrad)

Říjen: Tajemství stromů (Stromodům, Život stromu, Duše stromu, Rodina stromů)

Listopad: Světlem srdce (Vnitřní světlo, Cesta za štěstím, Světlo lásky, Koloběh světla)


 ZIMA

 Prosinec: Advent (Krystaly země, Adventní symbolika, Lucie, noci upije, Vánoční příběh)

Leden: Nový rok (Hvězda přání, Ledové království, Zimní příroda, Zdravé tělo)

Únor: Čas kolem nás (Hodiny přítomnosti, Stopy minulosti, Sny budoucnosti, Tváře masopustu)


  JARO

Březen: Probouzení živlů (Oheň poznání, Dech vzduchu, Živá voda, Matka Země)

Duben: Příchod jara (Vstávej semínko, Život rostlin, Den Země, Oslava jara)

Květen: Projevy života (Slavnost lásky, Maminčina náruč, Ptačí hnízdo, Barevný mikrosvět)


LÉTO

Červen: Síla slunce (Doteky slunce, Bylinkový koš, Čarovný Svatoján, Smysly léta)