Březen: Probouzení živlů

1. Živly v prožitku poznání (Výroba sopky)


2. Živly ve výtvarném prožitku (symbolika ohně, vody, větru)


3. Živly v hudební dramatice (Příběh pramínku, Zvuky vody)


4. Živly v pracovní činnosti (Velikonoční květináč)