Březen: Probouzení živlů

Živly ve výtvarném prožitku (oheň, voda, vzduch, země)


Živly v pracovní činnosti (výroba sopky)

Živly v pohybu (vzdušný padák)

Živly v hudební dramatice