Podzim
 

V září zapojujeme všechny naše smysly a pokoušíme se procítit a zachytit náladu všeho, co nám tato jedinečná doba zářivých barev, opojných vůní, sladkých chutí a zrajících plodů nabízí a čím jsou nám dary podzimu užitečné.

V měsíci říjnu poznáváme a objevujeme strom ve všech jeho známých i méně známých podobách. Zkoumáme formy života v jednotlivých stromových patrech, seznamujeme se s druhy našich stromů a dozvídáme se, co vše se s nimi děje na podzim. V prožitkovém setkání se stromy zapojujeme naše smysly a cítění. Připomínáme si, čím vším je les prospěšný, a proč...

V listopadovém období, kdy vnější světlo a teplo v přírodě už definitivně ztrácí svou sílu a vlády se ujímá tma a zima, rozsvěcujeme plamínek svého vnitřního světla. V estetických činnostech se prožitkově a tvořivě naladíme na proměny přírody při přechodu z léta do zimy. Rozsvícené světlo lásky nám ukáže cestu k uvědomění si pozitivních hodnot...