ÚNOR: Čas kolem nás

01.12.2017

V měsíci únoru ponoříme své myšlenky, představy a vjemy do zkoumání nekonečného plynutí času a jeho odrazu v životě člověka. Společně budeme zjišťovat, jak vypadal život lidí v pradávné i nedávné minulosti, procvičovat si, jak umíme vnímat a poznávat čas naší přítomnosti a představovat si, jak by mohly naše životy vypadat v blízké i vzdálenější budoucnosti. Poznávácími, zážitkovými i kreativními aktivitami si přiblížíme smysl a význam lidových tradic začátku a konce únorového období - Hromnic a Masopustu.


Hodiny přítomnosti

Jestliže chceme být dobře ukotveni ve své přítomnosti a plně vnímat její dění, musíme dobře zvládnout orientaci v čase a v režimu svého dne. Abychom se v našem čase neztratili a mohli se v něm bezpečně a s jistotou pohybovat, snažíme si uvědomit, co v daný čas děláme, kde se v daný okamžik nacházíme.  K tomu všemu je potřeba umět poznávat čas. Vyzkoušíme si tedy, jak poznávání času zvládáme a zasoutěžíme si v jeho určování při nastavování časových údajů na ručičkových hodinách, spojování slovního a obrázkového časového údaje, v časových slovních úlohách. Naše poznávácí dovednosti můžeme zúročit také ve speciálním časovém pexese, v němž je hledaná dvojice tvořena z digitálního a ručičkového časového údaje, které musíme najít a správně k sobě přiřadit. Čas a jeho pohyb vnímáme také uvědoměním si prodlužujícího se dne od období tzv. Hromnic, svátku spjatého s oslavou přibývajícího denního světla, které otevírá zemi a startuje obrodné síly přírody.  Symboliku světla, které překonává tmu, přináší nové uvědomění a život budeme odkrývat v pohádkách s tématem zakleté labutí princezny a starodávné legendě O počátku světla. Lidovou tradici zachycující čas a jeho úseky oživíme v doplňování hádanek a pranostik vztahujících se k hromničnímu období.


Stopy minulosti

Stroj času nás přenese do pradávné doby pravěké a my budeme mít jedinečnou možnost podívat se na to, jak tehdy lidé žili, kde bydleli, čím se živili a co vytvářeli. Svou pozornost, paměť a znalosti následně otestujeme v pracovních listech s pravěkou tematikou. Vyzkoušíme si, jak člověk s tím, co měl kolem sebe, uměl vytvořit krásné umělecké ozdoby a předměty. Ze samotvrdnoucí hmoty zastupující jílovitou hlínu si vyrobíme pravěké ozdoby a přívěšky, které nabarvíme technikou mramorování. Seznámíme se s prastarými kulturami Keltů a Slovanů pobývajícími na našem území a při hře poznáváme, o kterou z nich se podle typických znaků jedná. Historii českého národa a jeho nejznámější osobnosti si připonememe ve hře s českými bankovkami, při níž poznáváme osobnosti na bankovkách a přiřazujeme je k dané hodnotě a barvě. Naši pouť do minulosti zakončíme zastavením se u tradičních českých řemesel. Prostřednictvím pohádkového příběhu Jak šel Janek do světa učit se řemesla se seznámíme s lidmi, kteří je vykonávali, s obsahem jejich činnosti a nástroji, které při své práci používali. Své znalosti zúročíme v soutěžním testu při přiřazování a doplňování činností, nástrojů a výrobků k jednotlivým druhům řemesel.


Sny budoucnosti

Otázkou Jak bude svět vypadat v roce 2045 nasměrujeme náš pohled do blízké i vzdálenější budoucnosti a otevřeme se světu fantastických dějů, snů a myšlenek, které se jednou mohou proměnit v realitu stejně tak, jako se některé neuvěřitelné vize a vynálezy dob minulých staly součástí reality naší. Jak si každý z nás osobně představuje sebe, své okolí, svět a planetu za několik desítek let vepíšeme a nakreslíme do bublinek budoucnosti, které si pročteme a poznáváme, komu která patří. Symbolika lidské ruky přetvářející myšlenku do reality se nám stane inspirací k výtvarnému zobrazení obrazu ochranné a dobro konající indické ruky Fátimy. Své ruce detailněji prozkoumáme při čtení a pojmenovávání významu čar v našich dlaních. Naše ruce i mysli pak propojíme při společných postřehových, poznávacích a hmatových hrách.


Tváře masopustu

S masopustem pomalu opouštíme zimu, zbavujeme se "starých zásob" a symbolicky ze sebe sundáváme všechny staré a nepotřebné "masky", abychom se mohli otevřít všem novým myšlenkám a podnětům, které nám síla obrozující se jarní přírody přináší. V novém kabátku, jenž si nasadíme, pak podpoříme vše, co nám v následujícím roce přinese radost a užitek. Toť původní myšlenka a symbolika masopustu, kterou v našem tvořivém podání přetavíme do výroby originálních zvířecích karnevalových škrabošek a balónkových tváří, jež ozdobí družinové karnevalové odpoledne. Se symbolikou zvířecích vlastností zastupující lidský charakter pracujeme v bajkách, ve kterých rozeznáváme lidské vlastnosti zakódované do zvířecích příběhů, hledáme v nich přísloví charakterizující lidské chování, které z vyprávění vyplývá a vysvětlujeme si jejich význam na praktických životních situacích. V jazykohrátkách se zvířátky pokračujeme v soutěžním doplňování zvířech přirovnávání a přiřazování symbolických lidských vlastností k danému zvířeti.