LISTOPAD: Světlem srdce

04.09.2017

V listopadovém období, kdy vnější světlo a teplo v přírodě už definitivně ztrácí svou sílu a vlády se ujímá tma a zima, rozsvěcujeme plamínek svého vnitřního světla. V estetických činnostech se prožitkově a tvořivě naladíme na proměny přírody při přechodu z léta do zimy. Rozsvícené světlo lásky nám ukáže cestu k uvědomění si pozitivních hodnot vyjadřovaných sobě i druhým. Cestu světla během kola roku spojenou s proměnami přírody si promítneme v kalendáři tradičních lidových a přírodních slavností.


Vnitřní světlo

K prožitku atmosféry podzimních proměn v přírodě, střídání světla a tmy, smrti a života, nás přiblíží děj starořecké báje O Déméter a Persefóné, ve které si otestujeme naši pozornost i paměť v soutěžních otázkách k příběhu a skládání posloupnosti jeho děje. V návaznosti na starobylou tradici vnímání smyslu a posvátnosti tohoto období tvoříme ozdobné dýňové a jablíčkové svícny. Dýně se nám stane herním partnerem při pohybových a koordinačních soutěžních aktivitách, založených na principu důvěry a spolupráce. Seznámíme se také s netradičními hudebními nástroji jako jsou přírodní bubny, ozvučná dřívka, chřestítka, koncovky, tibetské mísy a vyzkoušíme si, jak dokážeme vnímat hudební nástroj, jeho zvuky a rytmy, sebe ve spolupráci s ním i se skupinou, jak dokážeme naslouchat, vnímat druhé, jak se umíme společně sladit a vzájemně na sebe při hře navázat.


Cesta za štěstím

Jak venkovního světla s blížící se zimou ubývá, vnitřní potřeba hřejivého pocitu tepla a lásky v nás narůstá. V jednoduchých filozofických příbězích se nahlas zamyslíme nad tím, co je to štěstí a v čem tkví podstata spokojenosti. Odhalíme pohánějící sílu uvědomění si vlastní hodnoty a naučíme se poznávat a oceňovat pozitivní vlastnosti druhých okolo nás. Příběh O nespokojeném kamenotepci, který neustále hledal své životní štěstí, ale nenalézal jej, ani když mu jeho anděl strážný neustále jeho přání plnil, nám osvětlí, že pravá podstata štěstí a spokojenosti nespočívá v tom, že ihned dostaneme to, co chceme a co vidíme u ostatních, ale v tom, že si vážíme a ceníme toho, co máme a čeho jsme dosáhli vlastními silami. Společně pak zjistíme, za co jsme ve svém životě vděční, čeho si vážíme a co nás činí šťastnými. V příběhu O dvou nádobách objevíme povzbuzující sílu uvědomění si vlastní hodnoty a užitečnosti, když se děravá nádoba po svém dlouhém trápení dozví, že její původní nedostatek je v jiném úhlu pohledu na věc její velkou předností. Pozitivní sebehodnocení dále prakticky rozvineme v rámci práce s MT hudebními nástroji. V legendě O svatém Martinovi se seznámíme s pozitivním jednáním a vlastnostmi hlavního hrdiny, na příběh navážeme komunikačními hrami s reflektováním pozitivních vlastností svých kamarádů. Motivy z příběhů se nám stanou inspirací k výrobě ozdob a symbolů z drátků a samotvrdnoucí hmoty.


Světlo lásky

Společně s malou hvězdičkou z pohádkového příběhu O touze jedné hvězdy, která se rozvzpomněla na své poslání zářit lidem, i s malou holčičkou z příběhu O děvčátku a hvězdách, které nemělo nic, a přesto darovalo ostatním to málo, co mělo, rozzáříme i my své světýlko lásky, kterou obdarováváme nejen sebe, ale i své blízké a kamarády. Budeme se vzájemně ptát, co dělá radost nám, čím děláme radost ostatním, koho máme rádi, komu pomáháme, o koho se staráme, ze svých odpovědí si vytvoříme obrázkový erb, jenž využijeme v poznávací hře, při které zjistíme, jak dobře se vzájemně známe. Vyrobíme si barevný svícen, v němž si při nadcházející adventní slavnosti světla symbolicky zapálíme svůj plamínek, kterým posvítíme na cestu nejen sobě, ale i ostatním. Ve skupinových hrách se zaměříme na vnímání a poznávání svých kamarádů, při nichž zapojíme své smysly i muzikoterapeutické hudební nástroje.


Koloběh světla

Popíšeme si základní svátky a slavnosti přírodního kola roku související s každoročními proměnami přírody, ukážeme si jejich posloupnost spojenou s putováním slunce ročním cyklem. Stručně si vysvětlíme jejich význam, tradici i účel, který plnily v minulosti, zamyslíme se nad tím, jak je vnímáme a působí na nás dnes. Poznatky promítneme do výroby kruhového kalendáře s barvami, symbolikou a názvy přírodních slavností významných pro vnitřní vnímání i vnější konání člověka. Kruhové kalendáře se v našem tvořivém pojetí stanou malými kolečky pohánějící slunce na jeho nekonečné cestě ročními cykly země. Pouť světla slunce symbolicky ztvárníme ve výrobě adventního věnce, jehož postupně rozsvěcující se 4 svíčky v adventním období představují čtyři hlavní úseky předešlého roku (jaro, léto, podzim, zima), jejichž běh si v posledním měsíci roku připomínáme. Jak vzájemně umíme spolupracovat, respektovat se, jak jsme začleněni v naší družinové skupině, si vyzkoušíme ve společných hrách s MT nástroji, při společném ladění se do rytmu hry našeho kamaráda, v kontaktních hrách při vzájemném poznávání se po hmatu, pohybových hrách při rozmotávání našich těl, či tvoření skupin a řad podle pokynů.