Nástěnka ŠD Sluníčka

Vybrané výtvarné práce a tvořivé prožitkové činnosti žáků ŠD 3. a 4. třídy korespondují s obsahovým uchopením týdenních témat zasazených do jednotlivých měsíců roku, přičemž každému týdnu odpovídá téma. Při práci a jejím tvůrčím uchopení se inspirujeme přírodou a jejími procesy v proměnách kola roku, zachycujeme atmosféru daného časového období, jež působí v přírodě i v nás samotných. Smyslově i tvořivě se tak spojujeme s koloběhem přírody a života vně i uvnitř nás.

PODZIM

ZIMA

JARO

LÉTO