ŘÍJEN: Tajemství stromů

04.09.2017

V měsíci říjnu poznáváme a objevujeme strom ve všech jeho známých i méně známých podobách. Zkoumáme formy života v jednotlivých stromových patrech, seznamujeme se s druhy našich stromů a dozvídáme se, co vše se s nimi děje na podzim. V prožitkovém setkání se stromy zapojujeme naše smysly a cítění. Připomínáme si, čím vším je les prospěšný, a proč je třeba jej chránit.


Stromodům

Projdeme se jednotlivými patry stromu od sklepa, přes přízemí až do prvního patra a seznámíme se s organismy a živočichy, kteří tento dům a jeho okolí obývají. V kořenovém patře se setkáme s jedlými i jedovatými houbami, v pohádce O bábě Kořenářce a Smrtonošce budeme zjišťovat, jak tyto houby poznáme a jak je od sebe odlišíme, nechceme-li si otrávit život. Abychom dobře poznali i ty jedlé, procvičíme si naše znalosti obrázkovým přiřazováním k názvům hub, houbovým pexesem,  či slovními houbovými hříčkami a rébusy. V přízemním patře navštívíme zvířecí obyvatele lesa, kteří nám ukážou své stopy, doupata i čím se živí, jednoho z nich si detailněji popíšeme a výtvarně zhotovíme. Zavítáme i do prvního patra větvoví, kde sídlí opeření obyvatelé lesa, zaměříme svůj pohled i sluch na ty, kteří zde přezimují.


Život stromu

Co vše se děje se stromy na podzim a proč se listí právě v této roční době obarvuje a opadává, nám přiblíží příběh o podzimních skřítcích, se kterým budeme dále textově i výtvarně pracovat. Naši skřítci přejímají podobu, tvar i barvu svých těl podle listů a plodů stromů, o které zrovna pečují, takže když dobře známe příslušný strom, lehce si skřítka můžeme vytvořit. Stromy, které ještě neznáme, si ukážeme a popíšeme v obrázkové prezentaci, abychom mohli nabyté vědomosti využít v přiřazovacích a poznávacích soutěžích, jazykových hádankách a hlavolamech nebo venkovní stromové pátračce v okolí zelené učebny. Stromy tvořící krásnou přírodní kulisu za okny naší družiny se nám stanou aktivními partnery v pohybových, smyslových a dotekových hrách.


Duše stromu

Při poznávání vnitřního světa stromů se zamyslíme nad tím, jak vnímáme existenci a poslání stromů v našich životech, jaký k nim máme vztah, co nám stromy dávají i co dáváme my jim, pokusíme se uvědomit si, jak a čím jsme vzájemně se stromy spojeni. Vědomé prožívání, vnitřní cítění i představivost rozvineme zapojením všech našich smyslů při kreativním popisu vybraného stromu přímo v přírodním prostředí. Seznámíme se s příběhy stromových dévů, ochranných bytostí stromu, které si podle své fantazie vkreslíme do siluety stromu. Vědomí přírodních procesů a pohybů spojených se stromy si oživíme v prožitkovém relaxačním cvičení, ve kterém se sami staneme oživenými zástupci říše stromů. V keltském stromovém kalendáři nalezneme podle data narození svůj posvátný strom, jeho vlastnosti a síly působící v přírodě v daném období a na konci naší cesty za poznáním vnitřního světa stromů se pokusíme nalézt, rozluštit a poskládat ztracený vzkaz stromového poselství uschovaný v zašifrovaných slovech psaných prastarým keltským oghamovým písmem.


Rodina stromů

V komunikačním kruhu si připomínáme, čím vším jsou pro nás, naše klima, krajinu a veškeré fungování života na zemi stromy a lesy důležité a na základě našich odpovědí vyvozujeme, jak by asi vypadal náš život bez nich. Jednu z důležitých odpovědí nalezneme i v pohádce O lese a vodě, v níž si ukážeme, co vše může voda bez správného fungování lesa způsobit. Naše znalosti o tom, jak chránit les a jak se v něm správně chovat si prověříme prostřednictvím zábavných testových otázek, z nichž společně vybíráme vždy jednu ze tří možných odpovědí. Ukážeme si, jak funguje les i pod povrchem v neviditelném světě kořenových systémů, kde dochází k vzájemné komunikaci, podpoře a výživě nejen mezi stromy, ale i jinými s nimi vzájemně spřízněnými organismy a tento zajímavý svět se pokusíme výtvarně zachytit. Lesní tematika nás doprovodí i v pohybových a smyslových hrách: Hledáme se v lese (dva hráči se zavázanýma očima se musejí najít uprostřed lesa těl ostatních hráčů), Lesní honička (záchranný domeček je u konkrétního typu stromu, který se v průběhu hry často mění), Orientační stromová stezka (naše cesta je vedena poslepu prostřednictvím provázku mezi stromy, které ohmatáme, snažíme se je poznat a zapamatovat).