DUBEN: Příchod jara

01.03.2018

V měsíci dubnu posvětíme příchod jara a necháme se osvěžit novými proudy probouzejícího se života. Uvidíme, jak se rodí rostlinka ze semínka a prohlédneme si části jejího těla. Navštívíme svět prvních jarních rostlinek, kterým se necháme naplno inspirovat v poznávacích, tvořivých, hudebních i dramatických aktivitách. Oslavíme Den Země a připoneme si důležitost, vzácnost a jedinečnost života, který naše modrá planeta utváří.


Vstávej semínko

Na vyrašeném jarním osení, které jsme dříve zasadili k jarní výzdobě ŠD, si ukážeme jednotlivé fáze růstu rostlinky a řekneme si, co vše potřebuje semínko k tomu, aby se z něj stala rostlina. Co vše se se semínkem během růstu děje si přečteme v příběhu o obilném zrníčku, v němž zapojíme své hudební i slovní dovednosti. Symboliku zrodu nového života a růstu přetavíme do podoby papírových závěsných vajíček s jarními motivy z filcu, kterými ozdobíme náš velký družinový strom. Vše, co jsme se o růstu semínek hravou formou dozvěděli, si soutěžně procvičíme ve vědomostním soutěžním doplňování a řazení fází růstu rostlinek.


Život rostlin

V příběhu tulipánu nám hlavní hrdina ze světa rostlin v rozhovoru s holčičkou ze světa lidí poodhalí, z čeho se jeho tělo skládá a k čemu jeho jednotlivé části slouží. Na příběh navážeme popisem základních částí rostlinného těla a povídáním, k čemu všemu je rostlinka využívá. V číselně písmenkové hádance rozluštíme zašifrované části těla rostliny, přiřadíme je k příslušnému obrázku a doplníme o slovní nápovědy jejich funkcí. Jarní rostlinky se nám stanou inspirací při utváření barevné výtvarné žaluzie z obrázků jarních rostlin. Společně s příběhem O matičce zemi si při hudebně-dramatických hrátkách prožijeme probouzení jarních kvítků a s jednotlivými druhy jarních rostlinek si zasoutěžíme v doplňování a přiřazování jejich názvů ke správnému obrázku. S jarními květinkami si pohrajeme i v jazykových rébusech a slovních hádankách, ve kterých budeme objevovat správný název dané jarní rostlinky.


Den Země

V zajímavém příběhu o vzniku Země se dozvíme, jak a z čeho vznikla naše Země a jak se na ní postupně utvářely podmínky pro život. Vše, co jsme si zapamatovali, uplatníme v diskusi a odpovědích na soutěžní otázky k tomu, co nového jsme se dozvěděli. V prožitkové relaxaci se spojíme se samou podstatou matky Země a svou vděčnost za život a za vše, co nám dává, se pokusíme vyjádřit vepsáním našich poděkování do duhových energií, kterými ji ve výtvarném zpracování obklopíme.  Zvuky našich těl, hlasů i hudebních nástrojů se rozezní v duchu ozvěn jarních písní a říkadel, která budeme s pomocí netradičních hudebních nástrojů rytmizovat a zhudebňovat. Při četbě ekologické pohádky Na mýtině v lese si uvědomíme, proč nevyhazovat odpadky do volné přírody, hravě si připomeneme, proč a jak je dobré je třídit.


Čarodějka příroda

Jarní přírodu v našem okolí, její typické znaky a projevy budeme pozorovat a prožívat aktivitami, při kterých zapojíme všechny smysly a propojíme je s dosavadními přírodovědnými poznatky a pozorováním. V příbězích a povídání o prastarých zvycích a oslavách vítání jara odkryjeme roušku tajemství spojení člověka s přírodou, její léčivou a obrodnou silou. Výtvarnou fantazii rozvineme v barevné mozaice zosobněné čarodějky přírody. Co vše má čarodějka příroda ve svém kotlíku, zjistíme v soutěžních hrách prověřujících hmatové a sluchové vnímání. Logické myšlení a vizuální orientaci si vyzkoušíme v pracovních listech s čarodějnými úkoly s bludišti, stínovými tvary a logickými slovními hádankami.