LEDEN: Nový rok

01.12.2017

V lednu se společně se třemi moudrými mudrci z východu vydáme za hvězdou přání, správný směr nám ukáže mapa hvězd se souhvězdími zimní oblohy, ve které se naučíme číst. Vstoupíme do ledového království paní zimy a jemně se dotkneme její třpytivě mrazivé krásy v zimních pohádkových příbězích, v nichž zapojíme řeč, myšlení a paměť. Tvořivému kouzlu zimy se přiblížíme ve výtvarném zpracování tance sněhových vloček nebo tvůrčím skládáním zimního příběhu ze slov, která rozšifrujeme z runové abecedy. Svou bystrost zapojíme v různorodých hrách s geometrickými tvary a obrazci. Nahlédneme do zimního dění v přírodě a vydáme se po stopách a projevech zimního života. Hravě, tvořivě i prakticky si připomeneme, co vše děláme a můžeme udělat pro své zdraví, abychom se po celý následující rok cítili dobře.


Hvězda přání

Ve starodávném biblickém příběhu O hvězdě a mudrcích se seznámíme s příběhem tří králů putujícími za hvězdou se vzácnými dary k poctění malého chlapce, který se má podle proroctví stát králem všeho lidstva. I my si symbolicky nalezneme a vyrobíme svou šťastnou hvězdu a umístíme ji na noční oblohu svého přáníčka, do něhož vepíšeme sny a přání, které bychom si chtěli v novém roce splnit a uskutečnit. Abychom se v tom nekonečném prostoru plném hvězd neztratili, prohlédneme si mapu hvězdné zimní oblohy, naučíme se poznávat světové strany podle hvězd a ukážeme si nejznámější souhvězdí, která můžeme i pouhým okem pozorovat v noci na obloze. Vzájemně se v novém roce obdarujeme přáním štěstí a zdraví při zpěvu známé písničky My tři králové.


Ledové království

Vstupní bránu království paní Zimy otevřeme čtenou pohádkou z ledového království, v níž vyzkoušíme nejen naši pozornost a paměť při zpětně kladených otázkách k obsahu textu se slovními nápovědami, ale zapojíme i logické uvažování při zjišťování číselných údajů na základě informací z příběhu. Do obrazů lidského chování při setkání s nadpřirozenou silou nahlédneme v pohádce O paní Zimě. Společně budeme postupně nalézat a skládat střípky slov rozbitého zimního kvítku, z nichž si každý může vytvořit svůj vlastní zimní příběh. Kouzlo zimního tvoření si vyzkoušíme při výtvarném zpracování živého tance vloček. Zima tvoří krásné krystalické tvary s geometrickou přesností, i my si zahrajeme s rozličnými tvary a obrazci a zapojíme je do komunikačních (geometrické tvary kolem nás), smyslových (hmatová posloupnost tvarů), vizuálních (skládání tangramů), logických (doplňování geometrických řad) a pohybových her (pohyby obrazců).


Zimní příroda

Zimní příroda i její nálada je typická svým tichem a klidem, veškerý život a pohyb jakoby se na chvíli zastavil a vše zdánlivě usnulo. Když se však kolem sebe pozorně rozhlédneme a zbystříme svůj zrak i sluch, zjistíme, že nalezneme mnoho projevů a stop zimního života, z jejichž objevování se můžeme potěšit. Abychom mohli zázraky zimního života nalézat, musíme nejdříve vědět, co, jak a kde pozorovat, na co se ve svém okolí zaměřit. Představíme a pojmenujeme si ptáčky, které můžeme potkat v přírodě i v zahradě u krmítek, hravě si zasoutěžíme v poznávání jednotlivých druhů ptáčků podle obrázků. Pohyb, pozornost i své znalosti zapojíme v didaktické hře při rozlišování stálých a tažných ptáčků. Ptáčky, které jsme si prostřednictvím obrázků představili, si také podle reálné podoby vymalujeme a umístíme do oken naší družiny. Připomeneme si, jak a čím ptáčky v zimě krmíme, za okno si nainstalujeme ptačí krmítko se semínky a v prostoru školního pozemku rozmístíme lojové koule. Projevy zimního života lesních zvířátek si hravě připomeneme v soutěžním poznávání stop, potravy a aktivity.


Zdravé tělo

Jednou z nejdůležitějších věcí pro naše zdraví je zdravá, vyvážená a pestrá strava. Abychom měli přehled a uvědomili si, co, v jakém množství a kolikrát za den sníme a jestli je to pro nás zdravé, utvoříme skupiny potravin, které dobře známe, popovídáme si, čím našemu tělu prospívají a převedeme naše poznání do hry. Zahrajeme si na potravinovou rozcvičku, kdy každé potravinové skupině odpovídá určitý pohyb těla, v nákupním košíku se nám objeví seznam potravin, které je nutno si zapamatovat a posléze správně podle daných kritérií vytřídit. Správné rozložení denního příjmu potravinových složek si nakrelíme do zdravého talíře a vytvoříme schéma lidského těla, do něhož umístíme zdravé potraviny podporující jeho části. Staneme se kontrolory našeho školního jídelníčku, když podle týdenního rozvrhu stravování sestavíme potravinovou pyramidu, podle níž zjistíme, jak zdravě se na naší škole stravujeme. Jak jsme na tom se znalostí našeho vnitřního těla a jeho orgánů odhalíme při hravém poznávání jejich umístění a zjišťování k čemu slouží, co jim prospívá a co naopak škodí. Pro zdraví si zacvičíme jógovou sestavu, jejíž jednotlivé cviky a jejich názvy si zapamatujeme, abychom je posléze využili při jejich hravém předvádění a paměťovém vyvolávání.