Svět školní družiny

Dobrý den, vítám vás na internetové stránce školní družiny oddělení Sluníček při ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm. Mým záměrem je touto digitální formou více otevřít pohled do vnitřního fungování instituce školní družiny, poodhalit atmosféru jejího dění a přiblížit prostředí, ve kterém vaše děti společně s vychovatelem a svými vrstevníky tráví významnou dobu svého odpoledního školního času.

Mnohdy je škoda, že se soustředíme jen na vnější informace a funkce dané instituce a nevnímáme ta jemná vlákna vztahů a provázaností v pozadí, vznikající při každodenním kontaktu nejen mezi dětmi, ale i jejich vychovatelem, který ukotvuje různorodý kolektiv dětí v mimoškolní době a v rámci něj vyvažuje funkci pedagoga, vychovatele, pohotového organizátora a improvizátora, rozhodčího sporů i kamaráda do nepohody.

Proto jsem se rozhodla vám nabídnout i pohled zevnitř a na těchto stránkách vám představit, jak naše práce v družině probíhá, jak je motivována, čím je inspirována, co vše společně v družině prožíváme a utváříme. Poodhalit a podělit se s vámi o jedinečnost okamžiků radosti z tvoření, praktického poznávání i zábavy a hlavně o to, co vznikne, když se to vše podaří skloubit dohromady.

Po celý rok se každodenně vzájemně setkáváme, povídáme si, poznáváme sebe i okolní svět, tvořivě se vyjadřujeme, relaxujeme, hrajeme různé typy her, soutěžíme. Každý týden má své dané téma, v jehož duchu probíhá prožitkově a zábavně uchopený soubor estetických, pracovních, tvořivých, vzdělávacích, relaxačních, pohybových a herních aktivit. Týdenní témata jsou zasazena do měsíčních projektových schémat, která tematicky korespondují s koloběhem roku, jeho aktuálním přírodním děním a lidovými svátky, zvyky a tradicemi vycházejícími z vnitřního prožitku a smyslu daného období v přírodě i lidském životě. Naše společné činnosti odpovídají věkové skupině a vzdělávací úrovni žáků třetích, čtvrtých tříd a volně navazují na poznatky školní výuky. Vše se děje přirozenou a zábavnou formou, děti se dozvídají užitečné věci prostřednictvím hravě prožité zkušenosti. Při práci s tématy a jejich přetváření do herních a poznávacích aktivit pracuji s provazováním jednotlivých vzdělávacích předmětů, inspiruji se kreativními přístupy a tématy environmentální a osobnostně-sociální výchovy, využívám metod čtenářské gramotnosti, kladu důraz na všestranný rozvoj a zapojení smyslového vnímání, pracuji s alternativními prvky umělecké a pohybové výchovy (muzikoterapie, arteterapie, pohybové relaxace).

Jednotlivé měsíce a jejich týdny v záložce Kolo roku obsahují stručné články, v nichž je popsán souhrn aktivit daného týdne, v odkazu Nástěnka si můžete prohlédnout výtvarně a textově tvořivé uchopení týdenních témat, v Zápisníčku pak naleznete popis jednotlivých aktivit očima dětí. Po celý rok je tak možno jednotlivými měsíci a týdny listovat a dívat se, jak jsme dané téma uchopili, co vše se v souvislosti s ním během týdne dělo, jak na nás působilo a jak jsme jej tvořivě zpracovali.

Tyto stránky jsou určitou formou interaktivní nástěnky, na níž máte možnost nejen podívat se na výslednou podobu našeho tvoření, ale vysledovat i základní záměr činností a jejich hravé uchopení. Prostřednictvím otevřeného náhledu do celoročního systému témat, jejich konkrétního popisu a výsledné prezentace poskytují ucelený pohled na fungování struktury školní družiny. Takto mohou přinášet systémové, tematické i tvořivé inspirace dalším vychovatelům a pedagogům, ukazovat zpětnou vazbu práce vychovatele s žáky rodičům a v neposlední řadě dodávat tolik potřebný dobrý pocit a radost dětem, jejichž tvořivost může být touto formou prezentována. Přeji si, aby i tato forma prezentace mohla pomoci posunout celkové vnímání pojetí školních družin a jejich výchovně-vzdělávací práce, která je mnohdy velmi kvalitní, ale bohužel často méně doceněná, protože ji nelze vždy a zakaždých podmínek dostatečně prezentovat. Když tyto stránky přinesou dobrý pocit a radost, když budou inspirovat, když potěší srdce a otevřou nové možnosti pohledů, bude jejich účel naplněn.


Bc. Jana Kliková