PROSINEC: Advent

01.12.2017

V měsíci prosinci se naladíme na adventní čas, vnitřně se ztišíme, stejně jako zimní příroda, abychom mohli zachytit a prožít atmosféru tajuplných procesů obnovy přírody i nás samých. Vydáme se společně prozkoumat tajemství živých zahrad, ukážeme si říši drahých kamenů a pokladů ukrytých pod zemí. Připomeneme si tradici, smysl a význam adventního období, zvyků, tradic a postav s ním spojených a pokusíme se najít jejich hlubší smysl a symboliku, kterou do nich pro nás naši předkové uložili. Společně s Marií a Josefem se v písních a příbězích vydáme na dlouhou cestu do Betléma, abychom na jejím konci mohli být svědky velkého zázraku zrození nového života, naděje, světla a lásky.


Krystaly země

V prožitkovém příběhu Země živoucích zahrad společně s hlavním hrdinou procházíme branami zahrad tvořenými ohněm nadšení, světlem harmonie, hudbou pohybů a slovy tvořícími formu a podobu krystalů země. Společně s ním se vžíváme do pocitů a obrazů, které vytváří, veden svými myšlenkami a zážitky. Stejně tak jako on i my si podle své fantazie představíme a vytvoříme své pocitové zahrady ohně, světla, hudby a slova. Na konci cesty nalezne každý z nás v srdci svůj zářivý kamínek, který září tím víc, čím více jsme na sebe hodní, milí a vzájemně si pomáháme. Společně si vzpomeneme, kdy náš drahokam zářil nejen nám samotným, ale i ostatním. Krystaly a jejich třpytivou krásu a vyzařování zachytíme v nádheře hvězdné noci, za denního světla se pak seznámíme s polodrahokamy, jejich barvami, vlastnostmi a účinky. Ondřejská doba otevírá zem pro vstup zimy, vlády tajuplných přírodních sil, které mohly nejen o štědrém dnu člověku pomoci nahlédnout do budoucnosti. V návaznosti na tuto tradici odléváme vosk, zapojujeme fantazii a poznáváme tvary, které se nám na hladině vody z vosku vytvoří. Období přicházející zimy přivítáme adventní slavností světla, vydáváme se na cestu adventní spirálou, abychom nalezené světlo vynesli ven a obdarovali jím své blízké a kamarády.


Adventní symbolika

Připomeneme si smysl a význam adventního období, tradiční postavy, lidové zvyky a symboly s ním spojené. Co jsme si zapamatovali, zúročíme v soutěžním paměťovém testíku.  Na chvíli se sami sobě staneme spravedlivým Mikulášem a pravdivě se podíváme na naše slabé i silné stránky, které vepíšeme do obrysů svých rukou a hádáme, komu dané ruce s vlastnostmi patří. Vyzkoušíme si také roli čertů při čertovské honičce, poslední tři, kteří se vyhnou peklu, budou po zásluze odměněni. Do zimního období se naladíme třpytivou sněžnou výzdobou naší družiny i tematickými hádankami a doplňovačkami konců pranostik, vztahujících se k zimnímu období adventu.


Lucie, noci upije

Dlouhé noci a krátké dny nás vybízejí k tomu, abychom si teplo a světlo, které se nám z venku a přírody nedostává, utvořili ve svých obydlích, dlaních i srdcích vlastními silami. Lidé starých časů si takové lidské teplo tvořili společným setkáváním u jednoho krbu při práci doprovázené zpěvem a vyprávěním. V pohádce O třech přadlenách oživíme v našich představách činnost předení lnu a ukážeme si, jak a čím se len zpracovával, co vše a jakým způsobem se z něj dá vyrobit. Cestu lnu od rostlinky k látce projdeme společně s textem pohádky Jak krtek ke kalhotkám přišel. Svou bystrost, paměť, pozornost a znalosti příběhu lnu a jeho zpracováváni si vyzkoušíme v hravém pracovním listu. Vlněné provázky se nám stanou nástrojem při dekorování a vyrábění výrobků s vánoční tematikou a budou nás provázet také v prakticky i tematicky zaměřených hrách při přebírání, kouzlení, rozmotávání spletenců našich rukou a těl. Přiblížíme si lidové zvyky a tradice spojené se svátkem svaté Lucie a proměníme je ve hry spojené s obsahem těchto tradic.


Vánoční příběh

Ve vánočním příběhu budeme v příbězích a písních spolu s Marií a Josefem postupně procházet jednotlivými úseky jejich cesty k posvátné události zrození jejich syna Ježíška. Poskládáme si zpřeházený komiksový příběh o zvěstování narození děťátka, naučíme se zpívat a rytmickými nástroji doprovázet mariánskou koledu Byla cesta, byla ušlapaná. Skládaný papírový anděl na inkoustovém pozadí se stane součástí našich vánočních přáníček. Prostřednictvím věčného příběhu betlémského putování doprovodíme Marii a Josefa na jejich dlouhé a náročné cestě do města Betléma a spolu s pastýři budeme svědky a oslavovateli zázračného narození jejich dítěte. Připomeneme si historickou tradici, smysl, symboly a zvyky vánoc, přidáme k nim vlastní zkušenosti a nadělíme si vánoční nadílku dárečků ze školní družiny.